Home

Data dodania: 2014/09/15
Nasze gimnazjum przystąpiło do projektu "REGION NAUK ŚCISŁYCH"  współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach PO KL. Projekt jest realizowany przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w terminie:  wrzesień – czerwiec 2014/15.
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów pochodzących z obszarów wiejskich.
Od września dla 16 uczniów klas drugich, odbywają się  zajęcia w trzech komponentach interdyscyplinarnych: geografia turystyczna Unii Europejskiej, język angielski przewodnikiem po Europie; arytmetyka z elementami logiki; przyroda (biologia, chemia i fizyka) wraz z warsztatami żywieniowymi (edukacja zdrowego odżywiania i promocja zdrowego  stylu życia).                                                       Na te zajęcia szkoła otrzymała 148 godziny.
Dla 12 najzdolniejszych uczniów klas drugich, w ramach programu organizowane będą (począwszy od listopada) wyjazdy sobotnie.  W ramach 42 godzinnego modułu , uczniowie będą mieli sfinansowane sześć wyjazdów  na siedmiogodzinne zajęcia oraz catering. Spotkania organizowane będą w toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i  prowadzone w trzech komponentach: biologia i chemia w medycynie lub/i fizyka medyczna (zajęcia z wykładowcami akademickimi metodą tutoringu);  fizyka (w tym w  j. angielskim) z elementami meteorologii (zajęcia warsztatowe w terenie i/lub tutoring  oraz matematyka z elementami ekonomii.                                                                                                                               Program będzie również skierowany do 2 uczniów potrzebujących wsparcia w edukacji i wyborze kariery zawodowej. Dla tych uczniów  oprócz spotkań z doradcą zawodowym, pedagogiem , zajęć socjoterapeutycznych z elementami kultury fizycznej będzie zorganizowany wyjazd integracyjny. Dodatkowo szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne.
 Link do strony:  www.rns.kujawsko-pomorskie.pl/