Home

Data dodania: 2014/07/01

Kandydaci na gimnazjum:

  • Prosimy o potwierdzenie woli nauki w tutejszym gimnazjum poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników sprawdzianu.

Kandydaci do liceum: 

  • Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły zostanie wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń w dniu 3 lipca 2014 (czwartek), do godz. 15:00.
  • Do dnia 8 lipca 2014 r., do godz. 12.00 czekamy na potwierdzenie woli nauki w tutejszym liceum (złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego).
  • W dniu 8 lipca 2014 r. (wtorek), do godz. 15:00 zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych do liceum.