Home

Data dodania: 2014/05/23

Po uroczystości odbędą się spotkania z wychowawcami oraz konsultacje indywidualne  z nauczycielami uczącymi w danej klasie.