Home

Data dodania: 2019/04/05

 

Informuję, że zgodnie z procedurami sporu zbiorowego w dniu 18.03.br. w naszej placówce zostało przeprowadzone referendum strajkowe. Za akcją strajkową opowiedziało się 92% zatrudnionych (nauczycieli i pracowników niepedagogicznych), którzy uczestniczyli w referendum.

W związku z tym, że negocjacje prowadzone przez strony pozostające w sporze zbiorowym nie przynoszą pozytywnego rezultatu, istnieje realna możliwość, że począwszy od dnia 8 kwietnia br. zostanie podjęta akcja strajkowa. Polegać będzie ona na obecności pracowników w szkole przy jednoczesnym powstrzymaniu się od świadczenia pracy. Listy osób, które przystąpią do strajku, otrzymam dopiero w dniu strajku przed rozpoczęciem planowych zajęć.

Z uwagi na duże trudności związane z realizacją zaplanowanych zajęć lekcyjnych w poniedziałek i wtorek (8 i 9.04) dla uczniów przybyłych do szkoły zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze.

Na dni egzaminacyjne (10-12.04.br.) jest przygotowana wersja awaryjna, która umożliwi przeprowadzenie zaplanowanych wcześniej egzaminów gimnazjalnych.

W dalszym ciągu istnieje nadzieja, że strony pozostające w sporze osiągną consensus negocjacyjny i do ostateczności – akcji strajkowej nie dojdzie.

Jeśli niestety stanie się inaczej prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkie nowe informacje będą natychmiast podawane do wiadomości poprzez stronę internetową bądź media społecznościowe.

 

Dyrektor Zespołu Szkół im.M.Kopernika w Czernikowie