Home

Data dodania: 2018/06/26
22 czerwca, w obecności gości i rodziców uroczyście podsumowaliśmy rok szkolny, rozpoczynając czas upragnionych wakacji, aby spotkać się za dwa miesiące wypoczęci i gotowi do nowych wyzwań. 
Dziś pożegnaliśmy naszych wspaniałych trzecioklasistów. Nie obyło się bez wzruszeń i pełnych ciepła uśmiechów. Cieszymy się, że około 40% absolwentów gimnazjum planuje pozostać w naszych szkołach ponadgimnazjalnych.
 
Podczas uroczystości uczniowie klas trzecich złożyli ślubowanie, po czym nastąpiło przekazanie sztandaru.
W dalszej części spotkania  Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński  wręczył listy gratulacyjne i nagrody książkowe uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, reprezentowali szkołę w konkursach przedmiotowych i olimpiadach sportowych oraz wyróżniali się aktywnością w działaniach na rzecz naszej gminy. Aktywni uczniowie zostali wyróżnieni także przez Księdza Kanonika Piotra Siołkowskiego oraz przedstawicieli OSP w Steklinie. Następnie dyrektor szkoły wręczył listy gratulacyjne rodzicom uczniów klas trzecich, których dzieci swoją postawą, osiągniętymi wynikami oraz aktywnością „dodawały dumy pedagogom”, po czym uhonorował dyplomami wyróżniających się absolwentów gimnazjum. W asyście wychowawców wręczył   także świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Na koniec wystąpił chór szkolny, młodsi uczniowie wręczyli trzecioklasistom upominki, absolwenci podziękowali nauczycielom i pracownikom tradycyjnym kwiatkiem, a Pan dyrektor złożył wszystkim zebranym życzenia wakacyjne. galeria
                                                                               Życzymy wszystkim udanych wakacji.