Home

Data dodania: 2018/03/23
W marcu uczniowie liceum wzięli udział w Dniu Przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Tegoroczną edycję swoim patronatem objął Prezydent RP. Jest to program skierowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jednym z celów jest stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.
W ramach realizacji programu uczniowie liceum uczestniczyli w jednodniowych praktykach asystenckich w Urzędzie Gminy Czernikowo. Podczas kilkugodzinnych praktyk zapoznali się ze specyfiką i środowiskiem pracy w wybranych działach urzędu (m. in. informatyka, kierownika USC, referenta ds. obsługi sekretariatu i platformy ePUAP, pracownika socjalnego). Zdobyli także wiedzę o niezbędnym wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach potrzebnych do pracy na danym stanowisku.