Home

Data dodania: 2014/04/29

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach warsztatowych poprowadzonych przez prezesa OSP w Czernikowie pana Dariusza Popławskiego oraz dowódcę zmiany pana Jerzego Szwargulskiego. Celem zajęć było:

  • Edukacja z zakresu ekologii i ochrony przeciwpożarowej.
  • Uświadomienie negatywnych skutków i zagrożeń związanych z wypalaniem traw i pozostałości roślinnych (zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska).
  • Zapoznanie uczniów z obowiązkami i pracą strażaków
  • Kształtowanie właściwych postaw i reakcji w obliczu zagrożenia pożarowego.

Galeria