Home

Data dodania: 2017/08/29

W zakładce wykaz podręczników zaktualizowano podręczniki do języka polskiego dla Szkoły Branżowej I Stopnia oraz podręczniki do przedmiotów zawodowych dla Technikum.

Zmiany są podyktowane dostosowaniem do nowej podstawy programowej.