Home

Data dodania: 2017/06/06

30 maja 2017 r. w ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży do naszej szkoły przyjechali wykładowcy z Leśnej Szkoły na Barbarce. Odbyły się trzy godziny warsztatów dla klas pierwszych i drugich gimnazjum, podczas których uczniowie poznali gatunki ptaków występujących w lasach województwa kujawsko- pomorskiego oraz ich zwyczaje. Omówione zostały sposoby przeciwdziałania zmniejszaniu się różnorodności biologicznej ptactwa. Warsztaty miały na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz promocję obszarów chronionych pod względem ochrony zasobów genowych gatunków. Galeria.