Home

Data dodania: 2017/05/30

I Czernikowski Festiwal Szachowy

17-18 czerwca 2017r

1. CEL IMPREZY

* Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

* Zdobycie oraz podwyższenie kategorii szachowych

* Aktywne spędzanie czasu wolnego.

2. ORGANIZATORZY

* Urząd Gminy w Czernikowie,

* Zespół Szkół im. M. Kopernika w Czernikowie

* Szkoła Szachowa Gambit Toruń

* Kierownik zawodów –Andrejus Sivickis tel. 603770322, asivickis@gmail.com

3. TERMIN, MIEJSCE

Termin: 17 -18.06.2017 r.

Sala gry : Zespół Szkół im. Kopernika w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1. 87-640 Czernikowo

4.GRUPY TURNIEJOWE, WPISOWE, SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej

Uprawnieni do startu

Termin

Wpisowe

Tempo gry

Ilość rund

System rozgrywek

Grupa A

Zawodnicy z rankingiem PZSzach od 1600

17-18.06

40 zł

60 min

7

szwajcarski

Grupa B

Zawodnicy z rankingiem PZSzach 1200-1400

17-18.06

40 zł

60 min

7

szwajcarski

Grupa C

Zawodnicy z rankingiem PZSzach 1000-1100

17.06

10 zł

30 min

7

szwajcarski

Grupa D

Dzieci do lat 9 – (rocznik 2008 i młodsze)

18.06

10 zł

15 min

7

szwajcarski

* W turniejach A, B i C istnieje możliwość podwyższenia kategorii okręgowych.

* W turniejach A i B obowiązuje zapis partii szachowych.

* W razie małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup turniejowych, a także do zmiany systemu rozgrywek ze szwajcarskiego na kołowy.

4. HARMONOGRAM ZAWODÓW

Grupy A, B

9.00 - 9.15

sobota

Potwierdzenie udziału grupy A, B

9.30 - 11.30

sobota

I runda

11.45 - 13.45

sobota

II runda

14.00 - 16.00

sobota

III runda

16.15 - 18.15

sobota

IV runda

9.30 - 11.30

niedziela

V runda

11.45 - 13.45

niedziela

VI runda

14.00 - 16.00

niedziela

VII runda

16.00

niedziela

Zakończenie turnieju

 

Grupa C

9.00 - 9.15

sobota

Potwierdzenie udziału grupa C

9.30-15.00

sobota

Rundy I-VII

15.00

sobota

Zakończenie turnieju

 

Grupa D

9.00 - 9.15

niedziela

Potwierdzenie udziału grupa D

9.30 - 13.30

niedziela

Rundy I - VII

14.00

niedziela

Zakończenie turnieju

5. KLASYFIKACJA

* Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, a w razie ich równości decyduje, wartościowanie Buchholza śr. i pełnego, w dalszej kolejności liczba zwycięstw.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

* Zgłoszenie udziału w grupach A-Cnależy przesłać najpóźniej do 14.06.2017 r. przez formularz internetowy na stronie chessarbiter.com lub na mail: szkolaszachowagambit@gmail.com

* Osoby zgłaszające się do grup A-D po terminie, bądź bezpośrednio na sali gry w dniu zawodów zostaną przyjęte do turnieju tylko w razie wolnych miejsc. Osoby zgłaszające się po terminie są zobowiązane do uiszczenia wpisowego zwiększonego o 50%.

 

7. NAGRODY

* Zwycięzcy grup turniejowych otrzymają puchary oraz medale w kategorii kobiet i mężczyzn

* W grupach A, B i C za miejsca I-III zawodnicy otrzymają nagrody finansowe oraz za miejsca IV-VI nagrody rzeczowe.

* W grupie D nagrody rzeczowe otrzymują osoby sklasyfikowane na miejscach I-X.

* Specjalne nagrody są przewidziane dla najlepszych zawodników Gminy Czernikowo.

* Wysokość nagród finansowych we wszystkich grupach zostanie podana najpóźniej przed rozpoczęciem III rundy.

 8. SPRAWY ORGANIZACYJNE

* Za stan zdrowia w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub prawny opiekun delegujący zawodnika do udziału w turnieju.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmian dotyczących regulaminu.

* Podczas zawodów dzieci przebywają pod opieką rodziców bądź opiekunów. 

Organizatorzy oraz sędziowie nie sprawują opieki nad dziećmi w czasie zawodów - dzieci bez zapewnionej opieki nie będą przyjmowane do zawodów.

 9. SPRAWY INNE

* W trakcie zawodów dostępny będzie bufet z herbatą, kawą i ciastka.

* Dostępne dla zawodników będzie tenis stołowy, boisko sportowe i inne atrakcje.

* Blisko sali gry jest pizzeria, sklep spożywczy.