Home

Data dodania: 2017/04/28
Zgodnie z przyjętymi wcześniej ustaleniami, zebranie z rodzicami zaplanowane na miesiąc maj, odbędzie się 10 maja 2017 r. (środa) o godz. 16.30
Główna tematyka to informacje o wynikach w nauce, w związku ze zbliżającą się klasyfikacją końcoworoczną oraz dla klas II dodatkowo sprawy związane z preorientacją zawodową i wyborem dalszego kierunku kształcenia.