Home

Data dodania: 2016/12/15

 

Informujemy, że wzorem roku ubiegłego na wniosek rodziców, w czasie przerwy świątecznej (23 i 27 - 30.12.2016r.) w szkole mogą zostać zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów gimnazjum. Informacje w tej sprawie należy przekazać - przez uczniów -  do wychowawców klas w nieprzekraczalnym terminie do wtorku (20.12.2016r.). Jeśli wniosków nie będzie, zajęcia takie nie zostaną zorganizowane.