Home

Data dodania: 2016/12/04

W ubiegłym tygodniu Zespół Szkół w Czernikowie został wyróżniony prestiżową Europejską Odznaką Jakości za efektywną pracę w polsko - tureckim projekcie eTwinning 'LEARNING AS A BRIDGE TO CHILDREN'S HEARTS. Oznacza to, że praca uczniów i nauczycieli naszej szkoły została doceniona przez Centralne Biuro Programu eTwinning oraz oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom. By otrzymać powyższą odznakę, projekt musiał spełnić następujące kryteria: uzyskać Krajowe Odznaki Jakości w Polsce oraz w Turcji, być zintegrowanym z programem nauczania, wykorzystywać technologię informatyczną,  zawierać elementy innowacyjne oraz mieć udokumentowane rezultaty podjętych działań.

Mamy nadzieję, że nasze kolejne międzynarodowe projekty realizowane we współpracy z Turcją i Francją będą równie efektywne i przyczynią się do rozwijania zainteresowań naszych uczniów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu!!!