Home

Data dodania: 2016/09/28

To hasło tegorocznej konferencji naukowo – szkoleniowej poświęconej środkom zastępczym, czyli tzw. dopalaczom, która odbyła się w miniony poniedziałek w Toruniu. Patronat honorowy konferencji sprawował Państwowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy - pan Jerzy Kasprzak. Do hotelu FILMAR przybyło wielu młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych. Nie zabrakło także naszych uczniów. Podczas spotkania omówiono zagadnienia na temat epidemiologii zatruć substancjami psychoaktywnymi. Przedstawiono aktualną sytuację epidemiologiczną. Szukano także odpowiedzi na pytanie dlaczego młodzież sięga po środki zastępcze.