Home

Data dodania: 2016/08/17
Zgodnie z informacją uzyskaną w Urzędzie Gminy informujemy, że wnioski o dożywianie uczniów wraz z zaświadczeniem o dochodach, należy  składać w komórce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 26 sierpnia 2016r.