Home

Data dodania: 2016/06/27

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 odbyło się 24 czerwca. W części oficjalnej prowadzący – uczniowie kl. III b powitali zebranych w osobach: wójta Z. Gawrońskiego, proboszcza P. Siołkowskiego, Dyrekcję, przewodniczącą RR Panią A. Olszewską, Grono Pedagogiczne, pracowników szkoły, Rodziców oraz uczniów. Po czym odbyło się ślubowanie absolwentów, złożenia kwiatów pod tablicą Patrona, odśpiewanie hymnu szkoły oraz odprowadzenie sztandaru. Następnie wręczono listy złotego absolwenta, listy gratulacyjne rodzicom, listy pochwalne uczniom oraz świadectwa z wyróżnieniem i inne wyróżnienia za szczególne osiągnięcia. W części artystycznej pod hasłem „Szczęśliwej drogi…” wdzięczność swą uczniowie wyrazili wierszem i piosenką. W dalszej kolejności absolwenci złożyli książki na ręce dyrektora a przedstawicielka klasy II b Natalia Dobrzeńska oraz przewodnicząca SU Paulina Urbańska pożegnały absolwentów. Po czym wychowawcy z uczniami udali się do sal.

Galeria