Home

Data dodania: 2016/06/23
W roku szkolnym 2015/2016  grupa młodzieży z ZS w Czernikowie przystąpiła do dwóch międzynarodowych projektów. Naszymi partnerami zostali gimnazjaliści z Czech oraz Turcji. Komunikacja odbywa się w języku angielskim na bazie internetowej platformy eTwinning,
na której systematycznie umieszczane są zdjęcia, filmiki oraz informacje o uczestnikach projektów  i ich szkołach. W ramach naszych działań:
  1. Utworzono grupy eTwinning
  2. Założono szkolny klub eTwinning ‘English Freaks’
  3. Zapoznano uczniów z platformą TWINSPACE oraz jej narzędziami
  4. Przedstawiono fotogalerie prezentującą naszą szkołę i miejscowość
  5. Wykonano plakaty przedstawiające zainteresowania uczniów
  6. Zaprojektowano plakaty oraz ułożono slogan promujący projekt współpracy
  7. Zorganizowano gazetki KLUBU ETWINNING na korytarzu szkolnym
  8. Opracowano quiz z listą pytań o swojej ojczyźnie dla szkoły partnerskiej
  9. Opracowano odpowiedzi do quizu poświęconego Turcji
  10. Zorganizowano lekcję języka angielskiego dla dzieci Publicznego Przedszkola   w Czernikowie, promującą naukę języka obcego poprzez zabawę.

Galeria