Home

Data dodania: 2016/06/16
DNIA 17.06.2016 R. NA TABLICY INFORMACYJNEJ W GIMNAZJUM ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE WYNIKI TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM.
WARUNKIEM PRZYJĘCIA DO KLASY USPORTOWIONEJ BĘDZIE RÓWNIEŻ OPINIA LEKARSKA O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH  DO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ WYSIŁKOWYCH
Badania lekarskie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 08.07.2016r.