Home

Data dodania: 2016/05/31
W związku z dużym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych naborem do klasy usportowieonej ogłaszamy dodatkowy termin testów sprawnościowych dla kandydatów do klasy I gimnazjum.
Termin testu- 7 czerwca (wtorek) godz. 16.00.
W związku z powyższym do dnia 6 czerwca (poniedziałek) prosimy o dokonanie stosownych zmian wyboru klasy w złożonych kwestionariuszach oraz w przypadku braku kwestionariuszy dostarczenie ich do sekretariatu gimnazjum.