Home

Data dodania: 2014/03/24

Uczniowie klasy III liceum mogą już skorzystać z Serwisu dla uczniów umieszocznego na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku więcej.

Jednocześnie przypominamy o terminowym dostarczeniu do Dyrektora szkoły bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu na egzaminie ustnym z języka polskiego - nie później niż do 7 kwietnia 2014 r. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej.