Home

Data dodania: 2016/05/06

W dniu 29.04.2016 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego w Czernikowie. Abiturienci podziękowali dyrekcji, Panu wójtowi, nauczycielom, księżom, rodzicom oraz pracownikom niepedagogicznym za otrzymaną pomoc i wsparcie w trakcie trzyletniej edukacji. Dyrektor Zespołu Szkół oraz Wójt Gminy Czernikowo uhonorowali tych absolwentów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauczaniu oraz wyróżnili się w konkursach lub pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska. Szczególne podziękowania otrzymali również najbardziej aktywni rodzice. Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego, część artystyczna na wesoło przygotowana przez uczniów klasy 2 liceum oraz pokaz taneczny w wykonaniu szkolnego zespołu cheerleaderek. Wszyscy obecni życzyli absolwentom powodzenia w realizacji dalszych planów życiowych, a przede wszystkim na egzaminie maturalnym. Galeria.