Home

Data dodania: 2015/12/22

 

W związku z faktem, iż do dnia dzisiejszego nie wpłynął żaden wniosek ze strony rodziców o zorganizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w trakcie przerwy świątecznej informujemy, że takie zajęcia nie będą organizowane.