Home

Data dodania: 2015/12/14
W dniu 10 grudnia uczniowie liceum wraz z pedagogiem szkolnym i rodzicem – p. Ewą Klimecką, wzięli udział w debacie „Razem przeciw dopalaczom”, będącą częścią programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Debata odbyła się w Gimnazjum nr 3 w Toruniu, a uczestniczyli w niej przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Polskiego Czerwonego Krzyża, Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz dyrekcja, pedagodzy, rodzice i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu toruńskiego i Miasta Toruń.
 W czasie trwania wydarzenia zaproszeni goście i młodzież wysłuchali prezentacji ekspertów na temat skutków zażywania dopalaczy. Reprezentująca Komisariat Policji Toruń Śródmieście st. sierż. Agnieszka Murawska przedstawiła konsekwencje prawne używania substancji psychoaktywnych. Następnie lek. med. Livia Nowak Banasik z Pomorskiego Centrum Toksykologii w Gdańsku w bardzo obrazowy i przystępny sposób zapoznała uczestników z niepożądanymi działaniami najczęściej stosowanych w Polsce środków odurzających.
W części warsztatowej praca odbyła się w grupach: młodzieży, nauczycieli i rodziców. Wyniki dyskusji zostały zaprezentowane wszystkim uczestnikom.
Dzięki tej debacie młodzież pogłębiła wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy oraz wypowiedziała się na zaproponowane do dyskusji tematy.Galeria.