Home

Data dodania: 2015/10/15

Dnia 14 października 2015 roku odbyły się w naszej szkole obchody DNIA EDUKACJI NARODOWEJ. Na uroczystości zgromadziła się rada pedagogiczna, pracownicy szkoły i uczniowie. Po powitaniu wszystkich zebranych głos zabrał dyrektor Andrzej Padlewski, który skierował do nauczycieli i pracowników szkoły wiele ciepłych słów. Życzenia i podziękowania za trud w pracy z dziećmi złożył również wójt gminy Zdzisław Gawroński, proboszcz ks. Piotr Siołkowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców Anna Olszewska. Po czym uczniowie klas pierwszych składali słowa przysięgi w obecności zebranych i pocztu sztandarowego. Podczas uroczystości Pan Dyrektor wręczył także nagrody nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz pracownikom niepedagogicznym. W części artystycznej uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności śpiewając piosenki, recytując poezję i czytając teksty historyczne podczas prezentacji multimedialnej – WĘDRÓWKA PRZEZ EPOKI oraz składając ciepłe życzenia i kwiaty nauczycielom. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.