Home

Data dodania: 2015/07/01
Zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2015 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół przypominamy, że do dnia 29.06 br. należało dostarczyć do gimnazjum świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.
 
Ostateczny termin dostarczenia ww dokumentów upływa 06.07.2015 roku (poniedziałek) przed ogłoszeniem w następnym dniu listy przyjętych do gimnazjum.