Home

Data dodania: 2014/02/14

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących korzystania w godzinach pozalekcyjnych z bazy sportowej szkoły informujemy, że od dnia 18 lutego br. możliwość ta zostaje przywrócona.
Hala sportowa dostępna będzie od poniedziałku do piątku w godz. 1700 - 2100  a w soboty od 1000 do 1400. Szczegółowe zasady korzystania z hali określone zostały w regulaminie, termin i czas wynajmu należy uzgodnić z Dyrektorem Szkoły.