Home

Data dodania: 2015/06/02

W dniach 8 i 25 maja, w ramach projektu realizowanego przez szkołę we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Toruniu oraz Urzędem Gminy w Czernikowie, uczniowie klas drugich gimnazjum oraz liceum uczestniczyli w zajęciach w Leśnej Szkole na Barbarce. Dotyczyły one odnawialnych źródeł energii. Zajęcia składały się z dwóch części: prezentacji multimedialnej w siedzibie leśnej szkoły oraz warsztatów w plenerze. W czasie wolnym uczestnicy wyjazdu przełamywali lęk i swoje słabości, przechodząc po jednej z trzech pętli Parku Linowego oraz piekli kiełbaski na ognisku. Galeria.