Home

Data dodania: 2015/05/19

Z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej w naszej szkole podjęto wiele działań mających na celu upamiętnienie tego ważnego wydarzenia i uświadomienie społeczności uczniowskiej znaczenia obchodów zwycięstwa nad faszyzmem w 1945 roku w skali krajowej i europejskiej:

  • przygotowano i wyemitowano audycję radiową dotyczącą zakończenia i skutków II wojny światowej, w tym udziału Polaków w walkach w kraju i na obczyźnie
  • przeprowadzono szereg lekcji popularyzujących treści dotyczące przebiegu II wojny światowej
  • przygotowano ekspozycję ilustrującą fakty, postaci, okupację Polski w czasie tego konfliktu
  • zorganizowano wycieczkę tematyczną do Warszawy, ukazującą heroizm i tragizm Polaków podczas II wojny światowej - uczniowie zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich. Galeria.