Home

Data dodania: 2015/04/28
W dniu 24.04.2015 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 dla abiturientów naszego liceum. Absolwencki przygotowali tę uroczystość pod hasłem: „Wiedza i cnota są ozdobami człowieka”. W części oficjalnej uroczystości uczestniczyła Dyrekcja szkoły, Grono Pedagogiczne, zaproszeni goście, rodzice, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie młodszych klas licealnych. Z rąk dyrektora szkoły świadectwo ukończenia LO z wyróżnieniem otrzymała abiturientka Paulina Szulc. Wielu uczniów zostało nagrodzonych dyplomami i nagrodami książkowymi. Dwóm uczennicom Paulinie Szulc i Annie Jabłońskiej pan dyrektor wręczył listy gratulacyjne za wzorową postawę uczniowską, zaangażowanie w pracę na rzecz klasy i szkoły. Abiturienci otrzymali również nagrody książkowe od Pana Wójta. Dopełnieniem uroczystości było przedstawienie teatralne przygotowane przez uczniów klasy II LO, które z humorem pokazało realia uczniowskiego życia. Galeria.