Home

Data dodania: 2014/12/18

Informujemy iż zimowa przerwa świąteczna trwa od 22.12.2015 do 31.12.014. Z uwagi na fakt, że w wyniku przeprowadzonego wywiadu żaden rodzic ani uczeń nie zgłosił konieczności zapewnienia mu w tym czasie opieki wychowawczej, w wyżej wymienionych dniach szkoła nie organizuje zajęć opiekuńczo- wychowawczych.

Natomiast 02.01.2015 i 05.01.2015 –w dniach ustalonych  w szkole, jako dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych, w szkole zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, z których można skorzystać.