Home

Data dodania: 2014/11/03

W dniu 28 października uczniowie klas drugich gimnazjum obserwowali pracę na obiektach Ujęć Wód Powierzchniowych  nad Drwęcą – Jedwabno. Zwiedzili między innymi: zbiorniki wstępnego ozonowania, obiekt koagulacji, stację filtrów, stację dmuchaw, chlorownię, ozonownię. Główny technolog przybliżył uczniom proces uzdatniania wody pitnej. Natomiast trzy dni później odwiedziliśmy Oczyszczalnię Ścieków w Toruniu, gdzie uczniowie zapoznani zostali z procesem oczyszczania ścieków miejskich. Galeria.