Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół

 

Przewodniczący SU: Maja Haraszkiewicz

Z-ca przewodniczącego SU: Klaudia Stojak

Sekretarz SU: Zuzanna Gałczyńska

Skarbnik SU: Zuzanna Sawicka

Przewodnicząca Sekcji samorządowych: Zuzanna Konrad

 

Opiekunowie SU: Sylwia Markuszewska-Grosik, Małgorzata Bugdalska-Górska