Profilaktyka

 

 

„SZKOŁA WOLNA OD DOPALACZY”

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW I NAUCZYCIELI NA TERENIE NASZEJ SZKOŁY

 

Głównym celem było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy. Oto, co między innymi udało nam się zrealizować:

 

12 października 2016 spotkanie z  Wiesławem „Blachą” Błażkiewiczem, który prowadząc koncert profilaktyczny pod tytułem: „POWIEDZ NIE” przybliżył swoją historię zmagań z uzależnieniem.

 

02 listopada 2016 rozstrzygniecie konkursu na najlepszą gazetkę klasową pod hasłem „Dopalacze kradną życie”.

 

03 listopada 2016 uczniowie klasy IIc przeprowadzili kampanię informacyjną pod hasłem „Nie daj się wypalić”. Na korytarzu umieszczono wystawę prac plastycznych: stop dopalaczom oraz gazetkę informacyjną zawierającą podstawową wiedzę na temat środków zastępczych oraz konsekwencji ich zażywania. Uczniowie rozdawali swoim rówieśnikom przygotowane wcześniej ulotki, które w swej treści przestrzegały przed zażywaniem dopalaczy. W czasie lekcji cała społeczność szkolna miała okazję wysłuchać audycji radiowej, która również przybliżyła specyfikę działania dopalaczy oraz zachęcała w swym przekazie do zdrowego stylu życia. Całą szkołę „udekorowano” także hasłami i sloganami, które były wykorzystywane w różnego rodzaju kampaniach społecznych dotyczących środków zastępczych. Powyższe przedsięwzięcie połączone zostało z akcją zbierania podpisów pod listą osób, które są przeciwnikami zażywania dopalaczy i mówią im zdecydowane NIE.

 

04 listopada 2016 uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w prelekcji prowadzonej przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Lubiczu oraz przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu. Zaproszeni goście uświadamiali nam, że nawet jednorazowe spożycie środków zastępczych może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Dowiedzieliśmy się, że największym zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka, wynikającym ze spożycia dopalaczy, jest ich nieznany skład.

 

18 listopada 2016  odbył się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej pod hasłem „każdy może uratować życie”, w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej z Czernikowa i Steklina. Strażacy pod kierunkiem Pani prezes zaimprowizowali wypadek samochodowy z udziałem młodych mężczyzn będących pod wpływem dopalaczy. Uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda resuscytacja krążeniowo –oddechowa, sprzęt ratowniczy i kwalifikowana pierwsza pomoc. Młodzież klas  drugich i trzecich gimnazjum oraz uczniowie liceum ćwiczyli  zasady udzielania pierwszej pomocy oraz układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

 

 

 

POWIEDZ NIE!!!

 

12 października w naszej szkole odbył się niecodzienny koncert profilaktyczny pt.: „POWIEDZ NIE” prowadzony przez charyzmatycznego muzyka Wiesława „Blachy” Błażkiewicza.
 
„Blacha” skończył studia muzyczne na wydziale perkusji. Karierę muzyczną rozpoczął na początku lat 80-tych z punkową kapelą „Gzyms”, wygrywając festiwal muzyków rockowych „Rockosz” w Bielsku Białej. W roku 1984 wygrał Przegląd Młodych Talentów „Zima z Rockiem” na Śląsku. W tymże roku wziął także udział w Ogólnopolskim Festiwalu Młodych „Jarocin”...
 
W trakcie niespełna dwugodzinnego koncertu pt. „POWIEDZ NIE!” muzyk opowiedział przejmująco o własnych przeżyciach z okresu walki z narkomanią i alkoholizmem. Mówił o tym, jak nałóg niszczy to, co dla człowieka najcenniejsze: rodzinę, pracę, dom, przyjaźń, miłość, zdrowie. Przyznał, że jego sukces stał się początkiem drogi po równi pochyłej. Prowadząc gwiazdorski tryb życia, uwikłał się sieć uzależnień, czego o mały włos nie przypłacił życiem. Wyraźnie podkreślił, że nałogi te są dla człowieka wyrokiem śmierci. Jemu się udało – podjął walkę o swoje życie, cudem ocalał. Jednak los okazał się przewrotny, ponieważ  po raz kolejny go doświadczył. Okazało się, że jest chory na raka. Ciężka choroba, leczenie, nadzieja na wyzdrowienie i wiara spowodowały, że dziś uczy innych jak ważne w życiu są emocje okazywane innym. Dziś jest osobą, której leży na sercu walka o pokolenie młodych, by wyzwolić je z jarzma nałogów. Przywołując własne doświadczenia ten znakomity wirtuoz perkusji podczas koncertu profilaktycznego uświadomił uczniom jak bardzo zgubnym nałogiem jest picie alkoholu, palenie papierosów i branie narkotyków. Podkreślił także jak niebezpieczne może być sięganie po wszechobecne w ostatnich latach tzw. „dopalacze”. Padły słowa mocne, ale bardzo ważne szczególnie w czasie, kiedy młodzi ludzie narażeni są na wiele pokus i zagrożeń.
 
W trakcie koncertu wiele razy zwracał uwagę na wolność człowieka i umiejętność powiedzenia "NIE" oraz zachęcał do wyrażania swoich emocji. Pan Wiesław swoje emocje ukazuje poprzez muzykę – to ona sprawiła, że stał się innym człowiekiem. Przy tej okazji wprowadził uczniów w świat instrumentu, jakim jest perkusja, która zazwyczaj stoi w tle sceny. Przybliżył trochę historii, symboliki potem zaprezentował żywą, rytmiczną muzykę. Zachęcał także młodych ludzi, aby odkrywali w sobie talenty. Podczas koncertu zaprosił do wspólnej gry uczniów i nauczycieli, aby spróbowali wyrazić swoje emocje.
 
Ta oryginalna forma programu profilaktycznego oraz zachęcanie uczniów do refleksji poprzez ciągle powtarzane pytanie CZY WARTO?, spowodowały, że przekazywane treści trafiały do umysłów i serc młodych ludzi z ogromną siłą i przejęciem.
 
Mam nadzieję, że słowa „każdy z Was jest inny, niepowtarzalny, jak linie papilarne palców, jesteście wartościowi i potrzebni, pamiętajcie, że jedna zła decyzja może na zawsze zmienić rytm waszego życia" na długo, być może na zawsze pozostanie w pamięci uczniów. Galeria.

 

„Dbam o swoje BMI”

 

W ramach szkolnej akcji dotyczącej walki z otyłością wśród młodzieży gimnazjalnej pt. „Dbam o swoje BMI”, dnia 14.03.2016 roku w budynku naszej szkoły odbyło się spotkanie dietetyka z rodzicami. Prezentacja multimedialna "Dbam o swoje BMI".

   

Szkolne działania z zakresu profilaktyki stosowania dopalaczy.

 

W październiku i listopadzie podjęto szereg przedsięwzięć mających na celu uświadomienie uczniom zagrożeń i niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy, a tym samym zapobieganie sięgania przez uczniów po tego typu środki. 

Podjęte działania:

1. Przygotowanie ulotki informacyjnej na temat dopalaczy dla rodziców.
2. Prezentacja i scenariusz lekcji o dopalaczach dla wychowawców do realizacji na godzinie wychowawczej
3. Gazetka informacyjna dla młodzieży Zespołu Szkół.
4. Diagnoza  poziomu wiedzy wśród uczniów na temat dopalaczy. Jej celem było sprawdzenie, w jakim stopniu uczniowie są świadomi zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z zażywania dopalaczy. Diagnozy dokonano za pomocą uprzednio skonstruowanej ankiety, którą przeprowadzono wśród uczniów klas III gimnazjum.
5. Prezentacja wyników ankiety, oraz mini wykład na temat zagrożeń i niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy podczas spotkania z rodzicami uczniów naszego gimnazjum

 

Marzec - miesiąc walki z zaburzeniami odżywiania

W miesiącu marcu podjęto szereg przedsięwzięć propagujących walkę z chorobami związanymi z zaburzeniami odżywiania, w szczególności z anoreksją.

Odbył się konkurs plastyczny Anoreksja Zabija – uczestnikami byli uczniowie gimnazjum.

Laureaci to : Tańska Monika, Wiśniewski Mateusz, Niedziałkowska Weronika

Wyróżnieni to: Mielicka Kaja, Strankiewicz Marta, Wasilewska Julia, Kamińska Wiktoria, Agnieszka Wolin, Ostrowska Natalia . Na korytarzach szkolnych pojawiły się gazetki i plakaty informacyjne,  dotyczące anoreksji.  Odbyły się warsztaty edukacyjne dla klas I gimnazjum na temat zaburzeń odżywiania. Psycholog szkolny przeprowadził ankietę dla klas trzecich gimnazjum - diagnoza samopoczucia i wizerunku własnego ciała. Galeria

 

Warsztaty Wielkanocne

W dniu 16 kwietnia 2014 r. dla grupy uczniów zorganizowano warsztaty Wielkanocne. Uczniowie licuem i gimnazjum w bardzo miłej atmosferze wspołnie z nauczycielami wykonywali świąteczne pisanki. Instruktażu udzielała Pani Ewa Toczko.

Wizyta Pana Mariusza Kurca

W dniu 11 kwietnia , w murach naszej szkoły, po raz drugi gościliśmy pana Mariusza Kurca - podróżnika, filmowca , religioznawcę.
W ciągu 20 lat podróżowania zdążył odwiedzić 85 krajów świata,  w większości z nich gościł kilkakrotnie. Najdalej dotarł do Australii. Odwiedził między innymi Indie, Chiny, Afganistan, Pakistan, Indonezję. Filmuje ludzi i ich życie codzienne oraz obserwuje relacje międzyludzkie, zwracając uwagę na różnice i podobieństwa międzykulturowe.

                  Podróż to także zaspokajanie ciekawości i pobudzanie wrażliwości - w podróż jadę, by widzieć więcej, więcej czuć i lepiej rozumieć. To też zbliżanie się do kresu własnych możliwości, tak fizycznych jak i psychicznych, co daje nieprawdopodobnie silne poczucie satysfakcji. Ale przede wszystkim, szukam dawno minionej rzeczywistości, dzieciństwa, kiedy świat wydawał się ładniejszy, mniejszy i prostszy.

Otóż mnóstwo podróżników jeździ po świecie z pełnym wyposażeniem. Są samowystarczalni, wobec czego nie oczekują od nikogo nic i automatycznie sami nie angażują się w problemy innych. Kiedy ja wyjeżdżam, zawsze mi brakuje mnóstwa rzeczy. Bardzo często jestem uzależniony od czyjejś pomocy, co sprawia też, że sam się staram coś dla drugiego człowieka zrobić.

Opowieść  o przebytych podróżach wzbogacił informacjami  ze swojego życia, min. poruszył tematy związane z postawą życiową . Główną myślą przewodnią podróżnika było zamierzenie pokazania młodemu człowiekowi,  iż żadna trudna  sytuacja, która go spotyka, nie powinna go  skłonić do sięgania  po używki.

Podróżnik własnym przykładem potwierdza, iż jest to możliwe, chociaż nie jest  łatwe. Potrzebna jest silna wola, umiejętne wyznaczanie  celów  i dążenie do ich realizacji.

Jego opowieści , poparte prezentowanymi filmami, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Po spotkaniu kilkoro uczniów podeszło do podróżnika , zadając dodatkowe pytania . Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcia do kroniki szkolnej.

Galeria

Koncert profilaktyczny "Dekalog jak dobry kompas"

6.02.2013 roku w ramach profilaktyki uzależnień odbył się koncert, którego gościem był Gabriel Fleszar – polski muzyk, piosenkarz oraz aktor, znany z głównej roli w filmie pt. "Sezon na leszcza". W spotkaniu wzięli udział zarówno uczniowie gimnazjum jaki i liceum. Na początku spotkania artysta wykonał swój największy przebój pt. "Kropla deszczu". Następnie opowiedział kilka historii ze swojego życia i swoich bliskich, w których pierwszoplanowe role odgrywały różne środki odurzające. Miał styczność z narkomanami, alkoholikami... Sam również był osobą uzależnioną od papierosów. Część mówiona była przeplatana muzyką. Na końcu spotkania Fleszar opowiedział miłosną historię ze swojego życia, a także wspomniał o nałogu XXI wieku, jakim jest uzależnienie od komputera. Koncert profilaktyczny zakończyło wykonanie utworu pt. „Wolność". Spotkanie z Gabrielem Fleszarem miało na celu uzmysłowić młodzieży, jakie konsekwencje niosą za sobą nałogi oraz jaką wartość dla człowieka mają właściwie dokonywane wybory i prowadzenie zdrowego stylu życia.

Koncert profilaktyczny "Z Ciemności do Światła"

W dniu 29.02.2012 roku odbył się koncert profilaktyczny dla uczniów gimnazjum i liceum Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Czernikowie. Program przygotowali dwaj artyści: Marcin Stawicki i Robert Cudzich. Muzycy dzielili się z młodzieżą swoimi doświadczeniami związanymi z groźnymi nałogami. Przedstawili dramatyczną opowieść o walce z nałogiem, zmaganiu z własnym losem i słabościami, krętej drodze, oraz poszukiwaniu sensu życia - opowiedzianą słowem i wyśpiewaną w słowach autorskich blues - rockowych utworów. Pomimo tragicznych doświadczeń naznaczenia piętnem ciemności historia ta jednak kończy się zwycięstwem w krainie Światła i Życia. Młodzież żywo reagowała na występ muzyków. Spotkanie było niepowtarzalną okazją do dalszej refleksji nad problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków, wyciągnięcia właściwych wniosków odnośnie podejmowania życiowych decyzji.

Koncert profilaktyczny "Szanuj życie"

W dniu 15.09.2011 roku odbył się koncert profilaktyczny pt.: „Szanuj życie". Wzięli w nim udział uczniowie klas III gimnazjum oraz uczniowie Liceum. Prowadzący - Sławek Pyrko – bluesman, autor i wykonawca ballad, animator życia kulturalnego i działacz społeczny – w swych opowieściach przeplatanych wykonywanymi utworami bluesowymi, podzielił się z uczestnikami swoją wiedzą o historii bluesa, a także własnymi spostrzeżeniami na temat narkotyków, alkoholu, dopalaczy, pigułek gwałtu, jazdy samochodem pod wpływem alkoholu oraz rosnącej wśród młodych ludzi agresji. Podczas występu przestrzegał również przed stosowaniem używek i podkreślał, jakie są tego tragiczne konsekwencje. Szczegółowo rozwiewał mity związane z suplementami diety, napojami energetycznymi, wspomagaczami i sterydami, wskazując na ich skład chemiczny, niemający nic wspólnego ze zdrowiem, za to wiele z truciznami! Mówił, jak łatwo przejść na "ciemną stronę mocy", albo o tym jak kochać i być kochanym… Autor programu kierował uwagę młodzieży na budowanie zaufania, miłość i wiarę we własne siły oraz skłaniał ku refleksji nad pojęciami empatii i altruizmu. Program miał na celu podniesienie poziomu wiedzy uczestników o zgubnych skutkach działania substancji odurzających i psychotropowych, a przede wszystkim propagował zdrowy styl życia i pomoc koleżeńską. Głównym przesłaniem Sławomira Pyrki, które chciał, aby młodzież wyniosła z koncertu było: "Pamiętajcie, że człowiek rodzi się wolny od narkotyków, dopalaczy, alkoholu…" Uwagę młodzieży przykuł sobie zarówno dynamicznym sposobem mówienia, prostym językiem, jak i bluesowymi brzmieniami przy użyciu gitary i harmonijki ustnej.