Pracownicy niepedagogiczni

Pracownicy niepedagogiczni:
 • Dołęgowska Beata
 • Kosztowna Krystyna
 • Kozakiewicz Irena
 • Kubacka Małgorzata
 • Lewandowska Wiesława
 • Makowska Grażyna
 • Markowska Bożena
 • Ośmiałowski Grzegorz
 • Rumiński Włodzimierz +
 • Rygielska Anna
 • Strzałkowska Małgorzata
 • Wojciechowska Jolanta
 • Wojke Katarzyna