Nauczyciele

Nauczyciele
Język polski 
Partyka Iwona  wychowawstwo II LO
Sivickis Katarzyna  wychowawstwo II BS
Język angielski
Bugdalska-Górska Małgorzata  
Paczkowska Wioletta  wychowawstwo III d
Język niemiecki
Markuszewska-Grosik Sylwia  wychowawstwo 2 T
Historia
Woźniak Bogumiła  wychowawstwo III e
Wiedza o społeczeństwie
Woźniak Bogumiła  
Historia i społeczeństwo
 Partyka Iwona  
Geografia
Nawrotek Barbara  
Biologia
Dawid Bugdalski  
Wiedza o kulturze
Partyka Iwona  wychowawstwo II Lo
Chemia 
Janiszewska Marta  wychowawstwo III a
Fizyka
Jabłońska Patrycja  
Matematyka
Ałtyn Romuald wychowawstwo III b
Dzierżawska Agnieszka wychowawstwo 1 T
Janiszewska Marta wychowawstwo III a
Sivickis Andrejus wychowawstwo III c
Informatyka - zawodowe przedmioty
Mariusz Dubacki  
Sivickis Andrejus  
Wychowanie fizyczne
Dzwonkowski Rafał  wychowawstwo 1B
   
   
Edukacja dla bezpieczeństwa
Andrzej Padlewski dyrektor
Zajęcia artystyczne
Dzwonkowska Anna  
Logistyka - zawodowe przedmioty
Rentflejsz Aleksandra  
Sylwia Markuszewska-Grosik  
Religia
Bugdalski Dawid  
ks. Skorek Maksymilian  
Doradztwo zawodowe
Prusakiewicz Magdalena  
Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołowej 
Pankowska Agnieszka  
Pedagog
Jadwiga Padlewska

 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Rentflejsz Aleksandra
 
   
Zajęcia socjoterapeutyczne
Lachendrowicz-Kicerman Iwona