Informacje dla rodziców

TERMINY  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

maj 2017, godz. 16:30 - zebranie informacyjne dla rodziców uczniów Zespołu Szkół (informacje o przewidywanych ewntualnych stopniach niedostatecznych).

marzec 2017, godz. 16:30 - zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas III gimnazjum (zapoznanie z procedurami egzaminu gimnazjalnego).

27 styczeń  2017 r., godz. 16:30 - Informacja zawierająca wyniki nauczania za I półrocze 2016/2017.

8 listopada 2016 r. (wtorek), godz. 16:30 - Informacje o bieżących wynikach w nauce.

30 września 2016 r. (piątek), godz. 16:30 - spotkanie ogólne z dyrktorem i wychowawcami klas.

Serdecznie zapraszamy.

 

Drogi Rodzicu!
Okres gimnazjum, a także liceum to dla młodego człowieka czas dochodzenia do dorosłości. W okresie adolescencji (między 11 a 20 rokiem życia) dokonuje się reorganizacja psychiki młodego człowieka Jest to czas, gdy szuka on odpowiedzi na nurtujące go pytania, czas pełen sprzeczności i spójności zarazem. Z jednej strony poszukiwanie i odkrywanie siebie i swojego życia, z drugiej dyskutowanie z istniejącym światem dorosłych. Z jednej strony chęć zatrzymania przywilejów z dzieciństwa, a z drugiej potrzeby bycia traktowanym już, jak dorosły.
Młodzież  mocno demonstruje swoją niezależność i inność od dorosłych, a jednocześnie w głębi duszy pragnie wsparcia i akceptacji.
Jednym z ważnych zadań rodziców - opiekunów dorastającej młodzieży, jest udział w ich życiu, także  szkolnym. Pytanie o to, co było w szkole i jakie stopnie dostałeś(aś), to za mało. Często słyszymy w odpowiedzi to, czego oczekiwaliśmy lub to, jak dany problem spostrzega nasze dziecko, a nie jak wygląda jego rzeczywistość szkolna.
Tematem zebrań  ogólnoklasowych są sytuacjewychowawcze i postępy edukacyjne ogółu uczniów w klasie oraz organizacja innych form życia klasowego i szkolnego. Podczas spotkań klasowych nauczyciele i rodzice mogą poddawać  je głębszej refleksji i analizie. Jeśli wszyscy  rodzice biorą udział w ustalaniu imprez klasowych, min. wycieczek, wyjazdów, Dnia Dziecka itp. oraz  określają w nich swoje zaangażowanie i wkład, współpraca przynosi planowane efekty. Wspólne spotkania przyczyniają się do zacieśnienia więzi emocjonalnej między rodzicem i  wychowawcą, a często także między rodzicami, co pozwala na spojrzenie i ocenę  postępów swojego dziecka z szerszej perspektywy.
Konsultacje indywidualne są uzupełnieniem i wzbogaceniem kontaktów zbiorowych, stanowią dużą pomoc w ustalaniu postępowania z danym dzieckiem i w unikaniu błędów, na jakie narażeni są  w swoich decyzjach i działaniach  rodzice oraz  nauczyciele. Pozwalają także poznać sytuację rodzinną ucznia oraz ustalić z rodzicem indywidualny plan współpracy w pokonywaniu trudności.