Wolontariat

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

Za nami pierwsze w tym roku spotkanie Szkolnego Koła Wolontariusza. Zgłosiła się kolejna grupa uczniów gotowa do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym i działająca na rzecz innych. Podczas zebrania m.in. omówione zostały zasady współpracy oraz przedstawione planowane działania na najbliższy rok szkolny.
 
Szkolne Koło Wolontariatu prowadzone jest w ramach oferty zajęć pozalekcyjnych, którego celem jest promowanie wśród uczniów postaw altruistycznych oraz zachęcanie do działalności na rzecz innych. W ramach koła prowadzone będą  zajęcia warsztatowe oraz realizowane zadania zawarte w harmonogramie Szkolnego Koła Wolontariatu.
 
Zapraszamy rodziców do zapoznania się z regulaminem oraz planem pracy Szkolnego Koła Wolontariatu.  Regulamin. Plan pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza.
 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016                                   

                  SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KLUBU WOLONTARIUSZA

Szkolny Klub Wolontariusza działa już od ponad dwóch lat, zrzeszamy wszystkich którzy mają czas i ochotę pomagać innym. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie organizacyjne, gdzie omówione zostały wszystkie dokumenty a także padły pierwsze deklaracje pracy w określonych miejscach. Dziękujemy tym, którzy mają odwagę na tego typu działalność i zapraszamy do współpracy. Zdjęcia w Galerii.

 

 

                 XXIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

11 stycznia dwudziesty trzeci raz zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak co roku na ulice Czernikowa ruszyli wolontariusze a między nimi uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli. Udało się wspólnie pobić rekord dotychczasowych zbiórek. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy! Zdjęcia w Galerii.

 

 

                                      ZBIÓRKA RZECZY DLA ZWIERZĄT

 

Koledzy i koleżanki!

 

Potrzebujemy Waszej pomocy!!!

 

         Szkolny Klub Wolontariusza Podaj Dalej, działający w Zespole Szkół

im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie, organizuje

 

Zbiórkę rzeczy dla zwierząt.

 

Przyjmujemy:
- karmy (suche dla psów i kotów),

  - ryż, makaron,
  - gryzaki i zabawki,
  - koce, kołdry, narzuty oraz ręczniki,
  - dywany, wykładziny,
  - smycze i obroże,
  - środki przeciw pasożytom (obroże i krople np. Frontline),
  - materiały opatrunkowe, podkłady higieniczne.

 

Zebrane materiały przekażemy do

 

Schroniska dla zwierząt w Toruniu.

 

Zbiórka potrwa od  1.12  do  31.03.

 

Zebrane rzeczy prosimy o dostarczenie do p. Rafała Rutkowskiego

 

lub p. Agnieszki Pankowskiej

                                                                            Dziękujemy za pomoc

                                                                       Organizatorzy: SKW Podaj Dalej

                                                                                                             

UCZNIOWIE W TRATWIE

Kolejny rok szkolny rozpoczął się pracowicie dla uczniów naszej szkoły należących do Klubu Wolontariusza. Kilkoro z nich czynnie bierze udział w zajęciach w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tratwa” w Steklinku. Pod fachowym okiem uczestniczą w dogoterapii hipoterapii i zajęciach grupowych. Galeria

  

PROBLEM NIEWIELKI, ODKRĘCAMY PUSTE BUTELKI

W bieżącym roku szkolnym wznawiamy akcję zbierania nakrętek od butelek na konkretny cel – rehabilitację dla 7-letniego Filipka. Chłopiec cierpi na czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce. Po uzbieraniu większej ilości nakrętek przez szkołę, przekazywane są bezpośrednio rodzicom Filipka. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek są przeznaczane na rehabilitację chłopca w pobliskim Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży TRATWA. Akcja potrwa do końca roku szkolnego. Nakrętki prosimy zanosić do p. R. Rutkowskiego.

 

                    SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA WOLONTARIUSZY

Już trzeci rok pracy rozpoczęli wolontariusze Zespołu Szkół w Czernikowie. W dniu 12 września 2014r. odbyło się spotkanie organizacyjne z uczniami chętnymi do podjęcia działań. Kolejny raz spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Uczestnicy zostali poinformowani o celach, misji oraz regulaminie wolontariatu. Rozdano również deklaracje wolontariusza. Jednak rekrutacja do Klubu się nie kończy i można do nas dołączyć w każdej chwili. Wystarczy tylko zgłosić się do opiekuna pani Agnieszki Pankowskiej. Galeria

 

SŁOWO WSTĘPNE

Od stycznia 2012 w naszej szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariusza Podaj Dalej, do którego uczniowie zgłaszają się, aby podejmować pracę na rzecz innych w sposób długofalowy. Do tej pory udało się nawiązać współpracę z takimi instytucjami jak: Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży TRATWA w Steklinku, Biblioteka Publiczna w Czernikowie, czy Niepubliczne Oddziały Przedszkolne w Czernikowie. Wolontariusze przez cały rok uczęszczają do wybranych przez siebie miejsc, gdzie sumiennie wypełniają swoje obowiązki. Oprócz tego podejmują także inicjatywy okolicznościowe, współpracując z Samorządem Uczniowskim. Ponadto starają się cyklicznie wystawiać przedstawienia teatralne dla dzieci z Hospicjum Nadzieja oraz dzieci przebywających w Ośrodku Rehabilitacji TRATWA. Dzięki pracy wolontariackiej szlifują charakter i osobowość, dzięki czemu mogą rozwijać postawę otwartości oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
Działamy bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie na rzecz innych, wykraczając poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. Szkolny Klub to inicjatywa skierowana do ludzi, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. Jesteśmy wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym, działamy tam, gdzie możemy służyć ludziom, którzy tego potrzebują.

Jeśli chcielibyście zobaczyć, jakie działanie podejmowaliśmy do tej pory, zapraszamy do obejrzenia strony archiwalnej, która znajduje się pod adresem www.pomagam.czernikowo.org.pl. Tam znaleźć można szczegółowe m.in. opisy podejmowanych dotychczas działań, zdjęcia oraz filmik podsumowujący roczną działalność. Od obecnego roku szkolnego, wszelkie aktualności będą zamieszczane powyżej.