Kontakt

Zespół Szkół
im. Mikołaja Kopernika
w Czernikowie

ul. Gimnazjalna 1
87-640 Czernikowo

Telefon/fax: (54) 288-92-70 do 72

Dyrektor: Andrzej Padlewski

Wicedyrektor: Romuald Ałtyn

E-mail: gimlo.czernikowo@gmail.com


Numery wewnętrzne:

 • sekretariat 21
 • v-ce dyrektor 23
 • dyrektor 24
 • portiernia 25
 • intendentka 26
 • pokój nauczycielski 27
 • pedagog 28
 • biblioteka 29
 • świetlica 32
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 33
 • kuchnia 44
 • pokój nauczycieli w-f: 46