technikum

Kształcmy w zawodzie:

Technik informatyk (nr symbolu zawodu 351203)

W 4-letnim cyklu kształcenia zdasz egzamin z następujących kwalifikacji:

 EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Przedmioty ogólne: 

język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, godzina do dyspozycji wychowawcy, religia.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Działalność gospodarcza
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja systemami operacyjnymi
 • Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych
 • Projektowanie baz danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • PRAKTYKI ZAWODOWE ( w klasie II 4 tyg - 160 h; w klasie III 4 tyg. - 160 h)

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (EE.08) odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (EE.09) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

 

          podstawa programowa >>>