Rekrutacja

Terminy postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2018/19

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej. od 17.05.2018
do 18.06.2017
do godz.15.00
2. Złożenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 22.06.2018
do
26.06.2018
do godz.12.00
3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej do 27.06.2018
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 6.07.2018
do godz. 12.00
5. Wydanie przez Technikum i Branżową Szkołę I stopnia skierowań na badania lekarskie. do 9.07.2018r.
do godz.15.00
6. Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. do 13.07.2018
do godz.10.00
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych. 13.07.2018
do godz.14.00

 

 Kierunki kształcenia

 

LICEUM nauka trwa 3 lata 

Przewidywane profile to:

kulturalno- medialny z rozszerzonymi przedmiotami: j. polski, wos, j. angielski, historia
matematyczno- geograficzy z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, geografia, j. angielski

TECHNIKUM nauka trwa 4 lata

Przewidywane zawody:

Technik informatyk
Technik logistyk
Technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (wielozawodowa) nauka trwa 3 lata (w systemie dualnym)

Kierunek kształcenia wybiera uczeń z zawodów oferowanych przez szkołę:

cukiernik
elektromechanik pojazdów samochodowych
elektyrk
florysta
fryzjer
kucharz
magazynier logistyka
mechanik pojazdów samochodowych
murarz- tynkarz
piekarz
rolnik
sprzedawca
stolarz
ślusarz

 

 

Zasady rekruatacji

 

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego stosujemy zasady:
1. Wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego
b) historii i wiedzy o społeczeństwie
c) matematyki
d) przedmiotów przyrodniczych
e) język angielski lub niemiecki (podstawa)

wynik mnożymy przez 0,2

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych za oceny wyrażone w stopniach:

Ocena na świadectwie

cel

bdb

db

dst

dop

Liczba punktów

18 pkt

17 pkt

14 pkt

8 pkt

2 pkt

3. Za świadectwo z wyróżnieniem przyznaje się  7 punktów

4. Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, dodatkowe punkty będą naliczanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacja Narodowej z dnia 14 marca 2017r. (DU z dnia 20 marca 2017r poz. 586.)

5.Przedmioty punktowane przy naborze:

 

LO

a)     Klasa kulturalno-medialna:

 • język polski
 • WOS
 • historia
 • język angielski

b)    Klasa matematyczno-geograficzna:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

Technikum

a)     Technik logistyk:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

b)    Technik ekonomista:

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

c)     Technik informatyk

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • język angielski

 

 

Pliki do pobrania: