LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

O przyjęcie do liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Nauka trwa 3 lata.

Nasz licealista sam projektuje własną ścieżkę rozwoju edukacyjnego i tworzy indywidualny profil edukacyjny. Uczniowie się uczą dwóch języków obcych języka angielskiego i języka niemieckiego. Pod koniec pierwszego roku nauki – uczeń sam wybiera dowolne przedmioty rozszerzone. Głównie przedmioty są wybierane w kierunku nauk humanistycznych lub matematyczno-przyrodniczych. Warto też wiedzieć, że dokonany wybór przedmiotów rozszerzonych może zostać zmieniony przez licealistę w trakcie cyklu edukacyjnego.

Po ukończeniu szkoły uzyskujesz wykształcenie średnie ogólne a po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego otrzymujesz świadectwo dojrzałości uprawniające do kontynuowania nauki w szkole wyższej. Możesz także kontynuować naukę w szkole policealnej lub „zdobyć” zawód na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Tutaj zobacz i pobierz niezbędne materiały 

wzory matematyczne >>>

wzory i stałe fizykochemiczne >>>