Laureaci i Finaliści Konkursów

Rok szkolny Nazwa konkursu Tytuł Nazwisko i Imię ucznia
2016/2016
Wojewódzki Konkurs z Języka Hiszpańskiego 
Laureat Roksana Kwiatkowska
2016/2017
Wojewódzki Konkurs z Fizyki i Astronomii
Finalista Patryk Kotkiewicz

2015/2016

Konkurs Przedmiotowy z Fizyki i Astronomii Finalista Patryk Kotkiewicz
2012/2013 Liga Zadaniowa z Matematyki Finalista Mateusz Bytner
2011/2012 Konkurs Przedmiotowy z Biologii Laureat Adamska Kinga
Konkurs Przedmiotowy z Geografii Finalista Gurtowska Agnieszka
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki Finalista Kasprowicz Natalia
Konkurs Przedmiotowy z Biologii Finalista Wiśniewski Cezary
2010/2011 Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego Finalista Buczyńska Magdalena
Konkurs Przedmiotowy z Biologii Laureat Gurtowski Aleksander
Konkurs Przedmiotowy z Geografii Finalista Gurtowski Aleksander
Konkurs Przedmiotowy z Chemii Laureat Gurtowski Aleksander
2009/2010 Konkurs Przedmiotowy z Geografii Finalista Gurtowski Aleksander
2008/2009 Konkurs Przedmiotowy z Historii Laureat Chrobak Magda
Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego Finalista Chrobak Magda
Konkurs Przedmiotowy z Geografii Laureat Chrobak Magda
2007/2008 Konkurs Przedmiotowy z Historii Finalista Chrobak Magda
Konkurs Przedmiotowy z Biologii Finalista Siekierski Jarosław
2005/2006 Konkurs Przedmiotowy z Matematyki Finalista Gawrońska Sylwia
Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Finalista Gawrońska Sylwia
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej Laureat Gawrońska Sylwia
Konkurs Polonistyczny Finalista Szarszewska Martyna
Konkurs o Unii Europejskiej Finalista Dobrzyński Andrzej
2004/2005 Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej Finalista Gawrońska Sylwia
Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Finalista Dobrzyńska Anna