Egzamin gimnazjalny

SERWIS  DLA  UCZNIÓW

Uczeń może skorzystać z Serwisu dla uczniów, aby:

  • sprawdzić poprawność swoich danych osobowych i ewentualne błędy zgłosić dyrektorowi szkoły.
  • uzyskać informaje o indywidualnych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Adres: www.oke.gda.pl Serwis OKE Serwis dla uczniów.

Logowanie się:

LOGIN nadany przez OKE (należy odebrać  w sekretariacie szkoły).

HASŁO - PESEL zdającego.

 

Harmonogram egzaminów gimnazjalnych 2018/2019

Część humanistyczna - 10 kwietnia 2019 r.

Zakres godz. Czas trwania
stand. wydł.
Historia i wiedza o społeczeństwie 9:00 60min. 80min.
Język polski 11:00 90min. 135min.

Część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019 r.

Zakres godz. Czas trwania
stand. wydł.
Przedmioty przyrodnicze 9:00 60min. 80min.
Matematyka 11:00 90min. 135min.

Część z języków obcych nowożytnych - 12 kwietnia 2019 r.

Zakres godz. Czas trwania
stand. wydł.
Poziom podstawowy 9:00 60min. 80min.
Poziom rozszerzony 11:00 60min. 90min.

 

Ogłoszenie wyników z egzaminu nastąpi w dniu 14 czerwca 2019r.